Wijkkrant – Nieuwsbrief

De nieuwe uitgave van Wijkkrant 1215

Uitgave 1 september 2017

WijkkrantWijkkrant 1215 – definitieve online versie1215

 

 

Nieuwsbrief 1

 

De Nieuwsbrief, uitgegeven door de Stichting Wijkcentrum De Zoutkeet, verschijnt vier per jaar. Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst. Op verzoek worden naam en adres achterwege gelaten. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Kopij aanleveren

Heeft u een stukje voor de nieuwsbrief?
Mail het naar: kopij@zoutkeet.nl

U kunt het ook inleveren in de speciale brievenbus met “kopij” in de Zoutkeet, of anders in de gewone brievenbus van de Zoutkeet.