GEZOCHT; BESTUURSLEDEN EN VRIJWILLIGERS .

De Zoutkeet is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Door omstandigheden hebben een aantal bestuursleden hun taak neergelegd. Wij zijn hen zeer dankbaar voor de tijd die zij aan de Zoutkeet geschonken hebben.

Maar wij willen graag 3 of 4 nieuwe bestuursleden, maar met 1 of 2 zouden wij ook al zeer blij  zijn!

Het bestuur vergadert de 2e dinsdag van de maand van 20.00 uur tot ca. 21.30 uur. Een keer een vergadering bijwonen kan altijd.

Verder zijn wij ook nog steeds op zoek naar vrijwilligers die af en toe kunnen en/of willen helpen bij activiteiten. Dat kan variëren van helpen met tafels en stoelen neerzetten, helpen achter de bar, helpen bij bingo en noem maar op.

Heb je belangstelling voor bestuurswerk of wat anders, neem dan contact op met; Bea Meijer, tel. 6234104 (voicemail aanwezig).