De Stichting Wijkcentrum De Zoutkeet aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden in de informatie van deze website en de websites van derden waarnaar wordt verwezen.

Tevens sluit Stichting Wijkcentrum De Zoutkeet iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, welke het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van de website van Stichting Wijkcentrum De Zoutkeet of een website van derden waar naar wordt verwezen.

De informatie kan zonder kennisgeving op ieder moment worden gewijzigd en geeft Stichting Wijkcentrum De Zoutkeet geen enkele verplichting in de toekomst.

Eigendomsrechten

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Wijkcentrum De Zoutkeet onderdelen, informatie en/of huisstijl te gebruiken of te bewerken, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Links naar anders sites

Als de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal Stichting Wijkcentrum De Zoutkeet hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link verwijderen.

Webdesign: Michel Westerveld & Patrick Mackaaij van Eenmanierom.nl.