Dam club

Dammen in de Zoutkeet

 

Voor meer info over damclub Hilversum in de Zoutkeet klik hier.

 

Contact:
Wijkcentrum De Zoutkeet
Zoutmanlaan 3, 1215 PR Hilversum
jaaplangerak@kpnmail.nl