Teken en Schilderclub

Bij Schilderclub de “Painters” is enthousiasme een belangrijk woord! Je moet iets willen!

Iedereen werkt op eigen niveau en – ook belangrijk – in eigen tempo.

De docente kijkt mee en begeleidt waar nodig.

Nu en dan spreekt men een gezamenlijke opdracht af.

Er is nog plaats voor nieuwe leden

Aanmelden en inlichtingen vragen kan bij mevrouw Clara Anbeek, telefoon: 035-6235517, email clara-anbeek@chello.nl.